Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου Ε.Κοιν.Π.Ε.
Γιατί έχουμε τη Δύναμη να διαμορφώνουμε εμείς το μέλλον μας

Είμαστε άνθρωποι που κατοικούμε, καταγόμαστε ή απλώς αγαπάμε τη Σίφνο.

Δημιουργήσαμε μία πρωτοποριακή κοινωνική επιχειρηματική δράση πολιτών, που καλωσορίζει όλους όσους επιθυμούν να προαχθούν τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα της Σίφνου και των κατοίκων της.

Οραματιστήκαμε μέσω μίας κοινής προσπάθειας, να δραστηριοποιηθούμε για την κοινωνικά υπεύθυνη εξέλιξη και ανάδειξη της Σίφνου, καθώς και τη μακροχρόνια ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Στοχεύουμε στην πράσινη ανάπτυξη του νησιού μέσω της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των φυσικών πόρων του, των προϊόντων του και υπηρεσιών.

Όλες οι δράσεις μας διέπονται από τις αξίες μας. Σεβασμός στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, στο νησί και στην τοπική κοινωνία.
Δεσμευόμαστε για την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Σκοπός μας είναι να καλύψουμε ανάγκες που σήμερα αδυνατούμε, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, ο τουρισμός, οι συγκοινωνίες, η καλύτερη παραγωγή, τυποποίηση & διακίνηση προϊόντων.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Κάθε ενήλικας ή πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορεί να γίνει μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου, υπό την προυπόθεση πως πληροί τις απαιτήσεις του καταστατικού και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την εγγραφή μελών σε Αστικούς Συνεταιρισμούς.