Η πράσινη ανάπτυξη είναι η οικονομική ανάπτυξη, που σχεδιάζεται και υλοποιείται θεωρώντας το περιβάλλον σαν πυρήνα κάθε αναπτυξιακού σχεδίου του κράτους. Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι η πράσινη ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, στις ήπιες μορφές ενέργειας και κατά δεύτερο στην οικονομική ανάπτυξη.

Σαν παραδείγματα με πολύ καλές προοπτικές μπορούν να αναφερθούν οι «πράσινες μεταφορές», η οικολογική δόμηση αλλά και η διαχείρηση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

Κάποιοι θεωρούν την πράσινη ανάπτυξη σαν την οικονομική και βιομηχανική επανάσταση του 21ου αιώνα που προυποθέτει όμως την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.