Αθήνα, 9 και 10 Νοεμβρίου 2015

Forum Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Οι φορείς που συμμετείχαν στο 2ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 9 και 10 Νοεμβρίου 2015 – επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ενδιαφερόμενοι/ες καθώς και φορείς υποστήριξης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας – εκπροσωπώντας την πλούσια ποικιλομορφία της κοινωνικής οικονομίας, εργάστηκαν από κοινού, αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες και συζήτησαν για την ανάγκη και τις δυνατότητες καλύτερης συνεργασίας, δικτύωσης και αυτό-οργάνωσης του χώρου μας στη βάση αξιών, αρχών και ενός πλαισίου κοινών θέσεων – μέσα από δημοκρατικές, αποτελεσματικές κι ανοικτές διαδικασίες, αξιοποιώντας τις δικές μας εμπειρίες αλλά κι αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκδήλωση παρείχε μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη της αναγκαίας ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης, για την τόνωση του διαλόγου πάνω σε κοινές αξίες και πρακτικές, τις ευκαιρίες και τις ανησυχίες, τη διάδοση καλών πρακτικών, για την κατανόηση μέσω του/της άλλου/ης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και αλλού στην Ευρώπη.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015 κατέληξε σε διακήρυξη που θα αποτελέσει τη βάση ενός Πλαισίου Συμφωνίας Αρχών και Αξιών, καθώς και ενός Κώδικα Δεοντολογίας που επιδιώκουμε να συνδιαμορφωθεί το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο 2016. Επίσης, περιλαμβάνει τη δέσμευση για την δημιουργία μιας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας βασισμένης στις αρχές των Κοινών (Commons – Creative Commons) που θα προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία και καινοτόμα εργαλεία για την επικοινωνία των μελών της κοινότητας, το συντονισμό δράσεων δικτύωσης και ενδυνάμωσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και τη συντονισμένη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου εκπροσώπησαν, ο πρόεδρος Απόστολος Δημόπουλος, το μέλος του ΔΣ Ελένη Καλαμαρά και τα μέλη Γιάννης Γκύλλης και Νίκος Χρυσόγελος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.