Με πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών Σοφίας Σακοράφα και Miguel Urban η GUE/NGL (Ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς) διοργάνωσε εκδήλωση με στόχο την επισκόπηση της δράσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο των συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (RESCOOP).

Εκπρόσωποι από 12 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και της συνεταιριστικής επιχείρησης Καρδίτσας και Σίφνου από την Ελλάδα, καθώς και εμπειρογνώμονες, αντάλλαξαν απόψεις. Μίλησαν για τα επιτεύγματα, τις προκλήσεις και τις ανάγκες τους ως δυναμικοί παράγοντες που δρουν σε καθημερινή βάση για την κοινωνική, οικονομική και οικολογική στροφή που χρειαζόμαστε.

Η Σοφία Σακοράφα στην παρέμβασή της ανέδειξε τη σημασία της επαρκούς και υψηλής ποιότητας ενέργειας  για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και επεσήμανε την ιδιαίτερη συμβολή της δραστηριότητας των συνεταιριστικών εταιριών του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ομιλία της Σοφίας Σακοράφα στην εκδήλωση: 

“Kυρίες και κύριοι,
Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στη σημερινή πρωτοβουλία που σκοπό έχει να αναδείξει τη δημιουργική συνέργεια μεταξύ της βιώσιμης ανάπτυξης και του συνεταιριστικού κινήματος παγκοσμίως, αλλά και ειδικότερα στην Ευρώπη.
Η ενέργεια συγκαταλέγεται στα κρίσιμα ζητήματα. Η πρόσβαση των πολιτών σε επαρκή και υψηλής ποιότητας ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
Η πρόσβαση σε καθαρή, οικονομικά προσιτή ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση στον σημερινό κόσμο. Δεν αποτελεί δε έκπληξη, ότι οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πλήττονται περισσότερο. Είναι κυρίως όσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και στερούνται της πρόσβασης στις σύγχρονες ενεργειακές πηγές.
Σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση, το εμπόδιο για τον τερματισμό της ενεργειακής φτώχειας δεν είναι η ικανότητα ή η προθυμία των πτωχοποιημένων κοινωνικών στρωμάτων να καταβάλουν το τίμημα για τη χρήση των σύγχρονων πηγών ενέργειας. Ούτε το ζήτημα έγκειται στο κατά πόσο είναι προσιτή ή όχι η τεχνολογία. Οι λύσεις που προσφέρονται μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν τη λιγότερο δαπανηρή επιλογή για τις απομακρυσμένες περιοχές και είναι ευρέως διαθέσιμες. Συνεπώς η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το πώς θα καταστεί δυνατόν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες, στους τόπους που ζουν, χωρίς να επιβαρύνονται περισσότερο.
Σε πολλές χώρες και περιοχές, όπου οι κυβερνήσεις δεν παρέχουν σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας, οι ίδιοι οι κάτοικοι μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα με τη δημιουργία συνεταιριστικών εταιριών. Οι εταιρίες αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση, την παραγωγή και τη διανομή προσιτής και “πράσινης” ενέργειας. Περαιτέρω μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες και να επιτρέψουν στους πολίτες να συμμετέχουν στις αποφάσεις, δίνοντας φωνή σε όλους εκείνους που είχαν εξαιρεθεί και από τις υπηρεσίες και από τη λήψη αποφάσεων.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που διαδοχικές επιστημονικές μελέτες των Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζουν τις συνεταιριστικές εταιρίες στον τομέα της ενέργειας ως αναπτυξιακούς καταλύτες, ως την πλέον ενδεδειγμένη εναλλακτική σε σχέση με τους παραδοσιακούς παροχείς ενέργειας, από τη στιγμή που:
προσφέρουν καλύτερες τιμές,
αποτελούν μία κοινωνική και οικονομική επένδυση για τη βιώσιμη ανάπτυξη,
διευκολύνουν τη μετάβαση και προάγουν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
αποτελούν παράδειγμα και μπορούν να καταστούν παράγοντας χάραξης της ενεργειακής πολιτικής,
ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση
επιχειρούν την ανατροπή του μοντέλου της παραγωγής ενέργειας σε κεντρικό επίπεδο, μετατοπίζοντας την παραγωγική διαδικασία σε τοπικό επίπεδο
και κυρίως επιστρέφουν την υπεραξία που παράγεται στην ίδια την κοινωνία που την παράγει.
Για όλους αυτούς τους λόγους, σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι από κοινού ή μεμονωμένα επενδύουν στην ενεργειακή μετάβαση από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας – ορυκτά και πυρηνικά καύσιμα – στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στην ενεργειακή απόδοση με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Μία συνεταιριστική εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (REScoop), είναι μια ομάδα πολιτών που επενδύουν συλλογικά. Εργάζονται μαζί σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και αναζητούν ευκαιρίες για να καταστήσουν άμεσα το περιβάλλον τους πιο πράσινο και βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 2.400 REScoops στην Ευρώπη.
Ως μία από τις κυριότερες πρωτοβουλίες της GUE/NGL για το δεύτερο εξάμηνο του 2015, η παρούσα εκδήλωση έχει ως στόχο την συνάντηση των εκπροσώπων του κινήματος REScoop στην Ευρώπη και ορισμένων εμπειρογνωμόνων στο χώρο της ενέργειας, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, ώστε να δοθεί ώθηση σε αυτό το σημαντικό και πολλά υποσχόμενο τομέα και να προβληθεί το έργο αυτών των δυναμικών παραγόντων που χτίζουν σε καθημερινή βάση την κοινωνική, οικονομική και οικολογική στροφή που χρειαζόμαστε.
Κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι για να μπορέσουν οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο είναι απαραίτητο ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών λειτουργίας και η υιοθέτηση μέτρων στήριξης.
Η παροχή δανείων, επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, η τεχνική βοήθεια και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η συνεργασία με κρατικούς φορείς ή και οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί για την επίτευξη κοινών στόχων.
Οι συνεταιριστικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας που συμπληρώνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν το κράτος και την υποχρέωσή του να παρέχει πρόσβαση στην καθαρή ενέργεια σε προσιτές τιμές. Ωστόσο, έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην επέκταση της πρόσβασης και των υπηρεσιών, ειδικά σε περιοχές περιορισμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπως οι απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ζητείται η γνώμη και να συμπεριληφθούν οι συνεταιρισμοί και το συνεταιριστικό κίνημα στην κατάρτιση νέων πολιτικών για την ενέργεια ή την εφαρμογή των υφισταμένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν πρόσβαση σε μέτρα στήριξης, σύμφωνα με τη φύση και τη λειτουργία τους και με όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που αφορούν σε άλλες μορφές επιχειρήσεων.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. “

ΠΗΓΗ: sakorafa.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.