ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Οι ανεμογεννήτριες οι οποίες θεωρούνται ότι είναι η εξέλιξη των ανεμόμυλων, είναι αιολικές μηχανές που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και μπορούν να τροφοδοτήσουν με ρεύμα κατοικημένες περιοχές όπως πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και νησιά.
 Είναι ένας μικρός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει σαν καύσιμη ύλη τον άνεμο. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες διακρίνονται ανάλογα με τον αριθμό των πτερυγίων τους σε δίπτερες και τρίπτερες. Ανάλογα με την ισχύ τους, σε μικρής ισχύος μέχρι 20ΚW, σε μέσης ισχύος από 20KW έως 250 KW και σε μεγάλης ισχύος πάνω από 250 KW.

Mπορούμε όμως να τις ταξινομήσουμε και ανάλογα με την θέση του άξονα περιστροφής τους. Έτσι έχουμε τις οριζοντίου άξονα, όταν ό άξονας είναι παράλληλος προς την επιφάνεια του εδάφους και συνήθως παράλληλος και με την κατεύθυνση του ανέμου και τις κατακόρυφου, ή κάθετου ή οριζοντίου άξονα, όταν ο άξονας είναι σταθερός και κάθετος στο επίπεδο του εδάφους.