Η πρόταση για την Ενεργειακή Αυτονομία της Σίφνου που επιλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση

Στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης και της πρόσκλησης για υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την Ενεργειακή Αυτονομία της Σίφνου, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί το σκεπτικό στη βάση του οποίου κινείται η ΣΕΣ, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση για το θέμα της Ενεργειακής Αυτονομίας της Σίφνου, τόσο από τα μέλη και τους φίλους της ΣΕΣ όσο και […]

Η Ενεργειακή Αυτονομία της Σίφνου

Τι είναι η ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου και γιατί είναι απαραίτητη για την διατήρηση της ζωής όπως την ξέρουμε σε νησιά όπως η Σίφνος ; Πώς θα απεξαρτηθούμε από το ακριβό και ρυπογόνο πετρέλαιο, διασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα και όχι μόνο, ανεξάρτητα από εξωγενείς παράγοντες; Πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε οι κάτοικοι […]

BIOMAZA

Βιομάζα ονομάζεται η οργανική ύλη που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ζωντανούς οργανισμούς , όπως είναι τα φυτά και τα ζώα, ή από πρόσφατα ζωντανούς οργανισμούς, όπως είναι το ξύλο και άλλα δασικά υπολείμματα, υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών, υπολείμματα επεξεργασίας προϊόντων όπως κουκούτσια καρπών και πυρηνόξυλο, κτηνοτροφικά απόβλητα και απορρίμματα, υποπροϊόντα γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και δασικών […]

ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είναι η ενέργεια που προκύπτει από την κινητική ενέργεια των κυμάτων και των ρευμάτων των θαλασσών και των ωκεανών. Η θαλάσσια επιφάνεια απορροφά τεράστιες ποσότητες ηλιακής και αιολικής ενέργειας που εμφανίζονται στη θάλασσα με τη μορφή κυμάτων ή ρευμάτων που μετακινούνται μεταφέροντας κινητική ενέργεια.  Αυτή η ενέργεια είναι εκμεταλλεύσιμη ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό δείκτη […]

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο γεωθερμικός κλιματισμός, δηλαδή η θέρμανση και η ψύξη χώρων άρχισε να αναπτύσσεται σιγά σιγά με την εμφάνιση και διάδοση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. Η λειτουργία αυτών των αντλιών στηρίζεται στο φυσικό γεγονός ότι η θερμοκρασία κάτω από την επιφάνεια του  εδάφους, παραμένει σχεδόν σταθερή, για παράδειγμα, στα 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια είναι […]

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γεωθερμία είναι η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά πετρώματα. Ανήκει στις ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, είναι φιλική προς το περιβάλλον και μπορεί να καλύψει σημαντικές ενεργειακές ανάγκες. Κάποιες […]

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είναι η ενέργεια που βασίζεται στην εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του νερού και της μετατροπής της σε ηλεκτρική. Το νερό που βρίσκεται σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο έχει δυναμική ενέργεια, λόγω ύψους. Η ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε κινητική όταν το νερό ρέει σε ρυάκια, χείμαρρους και ποτάμια μέχρι να φτάσει στη θάλασσα. Επίσης το νερό […]

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Tα φωτοβολταϊκά συστήματα, που ονομάζονται συχνά και ηλιακές κυψέλες, είναι η εφαρμογή του φωτοβολταικού φαινομένου, σύμφωνα με το οποίο ορισμένα υλικά παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα όταν εκτίθενται στο φως και έτσι είναι δυνατή η άμεση μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική τάση. Τις πιο απλές μορφές αυτής της τεχνολογίας τις βρίσκουμε στους υπολογιστές τσέπης (κομπιουτεράκια) και […]

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η πράσινη ανάπτυξη είναι η οικονομική ανάπτυξη, που σχεδιάζεται και υλοποιείται θεωρώντας το περιβάλλον σαν πυρήνα κάθε αναπτυξιακού σχεδίου του κράτους. Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι η πράσινη ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, στις ήπιες μορφές ενέργειας και κατά δεύτερο στην οικονομική ανάπτυξη. Σαν παραδείγματα με πολύ καλές προοπτικές μπορούν να αναφερθούν οι […]

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ηλιακή ενέργεια ονομάζουμε τις διάφορες μορφές ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο. Ο ήλιος εκπέμπει τεράστια ποσότητα ενέργειας, φως και θερμότητα οι οποίες απορροφούνται από διάφορα στοιχεία και ενώσεις στη Γη και μετατρέπονται σε άλλες μορφές ενέργειας όπως είναι η φωτεινή, η θερμική αλλά και η ενέργεια ακτινοβολίας. Η ηλιακή ακτινοβολία θεωρείται πρακτικά ανεξάντλητη,ανανεώσιμη, αθόρυβη, […]