Κάν’ το όπως ένας Σιφνιός

Η Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου (ΣΕΣ) με την υποστήριξη του Δήμου Σίφνου, του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων Σίφνου και τοπικών επιχειρήσεων, ξεκίνησε από 15 Απριλίου 2016 τη δράση «Καν΄ το όπως ένας Σιφνιός» με στόχο την μείωση και οριστική εξάλειψη της χρήσης πλαστικής σακούλας και αντικατάστασης της με τον παραδοσιακό ντορβά και επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.

CONSTITUTION

CONSTITUTION OF THE CIVIL COOPERATIVE with the company name “Energy and Development Cooperative of Sifnos Coop. Ltd.”  CHAPTER A INCORPORATION – NAME – OBJECTIVE – DURATION – BASIC PRINCIPLES     ARTICLE  1INCORPORATION – COMPANY NAME – TRADING NAME The Civil Cooperative with the company name “Energy and Development Cooperative of Sifnos Coop. Ltd” and […]

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

O “Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου ΣΥΝ.ΠΕ.” είναι Αστικός Συνεταιρισμός. Ένας Αστικός Συνεταιρισμός συνδυάζει δύο βασικά στοιχεία: Είναι αφενός μία επιχείρηση και αφετέρου έχει κοινωνικά και δημοκρατικά πρότυπα λειτουργίας και σκοπούς που προβλέπονται και από την ελληνική νομοθεσία και από το καταστατικό του. Επιλέξαμε τη μορφή του Αστικού Συνεταιρισμού γιατί έχει πλεονεκτήματα που δεν έχουν […]

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΦΝΟΥ

Εδώ θα δείτε μια ενδεικτική καταγραφή ιδεών για δράσεις διαμορφωμένη από συνεργάτες και μέλη μας, με βασικό άξονα τους καταστατικούς σκοπούς του Συνεταιρισμού. Ο πίνακας θα εμπλουτιστεί και με άλλες ιδέες που θα αξιολογηθούν όπως και αυτές που παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά και χωρίς σειρά προτεραιότητας: {tip Υβριδικό έργο παραγωγής ενέργειας::Το σχέδιο που υπάρχει για το […]

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Σκοπός μας είναι να καλύψουμε ανάγκες που σήμερα αδυνατούμε, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, ο τουρισμός, οι συγκοινωνίες, η καλύτερη παραγωγή, τυποποίηση & διακίνηση προϊόντων. Στόχος μας είναι μέσω μίας κοινής προσπάθειας, να δραστηριοποιηθούμε για την κοινωνικά υπεύθυνη εξέλιξη και ανάδειξη της Σίφνου, καθώς και τη μακροχρόνια ευημερία της […]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.»       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ  1 ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ             Τροποποιείται και κωδικοποιείται το καταστατικό του αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.», […]