ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είναι η ενέργεια που προκύπτει από την κινητική ενέργεια των κυμάτων και των ρευμάτων των θαλασσών και των ωκεανών.

Η θαλάσσια επιφάνεια απορροφά τεράστιες ποσότητες ηλιακής και αιολικής ενέργειας που εμφανίζονται στη θάλασσα με τη μορφή κυμάτων ή ρευμάτων που μετακινούνται μεταφέροντας κινητική ενέργεια.  Αυτή η ενέργεια είναι εκμεταλλεύσιμη ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανέμων.  Η Νότια Αφρική, ο βόρειος Καναδάς και η Αυστραλία είναι ανάμεσα στα πλουσιότερα σε κυματική ενέργεια μέρη του κόσμου ενώ το κυματικό δυναμικό της χώρας μας είναι το υψηλότερο της Μεσογείου.

Η κυματική ενέργεια ανήκει στις καθαρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θεωρείται πρακτικά ανεξάντλητη. Από τον Μεσαίωνα οι αγρότες παγίδευαν το θαλάσσιο νερό στις λίμνες μύλων για να το χρησιμοποιήσουν στους υδρόμυλους.  Συστήματα κυματικής ενέργειας είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στον πυθμένα (υποβρύχια), στην επιφάνεια ανοιχτά της θάλασσας (επιπλέοντα), στα παράλια ή στα ρηχά νερά (επάκτια).

Η κυματική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  για αφαλάτωση και παροχή γλυκού νερού κατάλληλου προς χρήση ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει άφθονο γλυκό νερό.