ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα:

 1. Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Κωνσταντίνος Σούλης : Προέδρος
 2. Γεώργιος Παπαπαύλου : Αντιπρόεδρος
 3. Αρμελινιού Σοφία : Γραμματέας
 4. Γκύλλης Ιωάννης : Ταμίας
 5. Αναστασιάδου Ροδόπη : Σύμβουλος
 6. Κολέτης Ιωάννης : Σύμβουλος
 7. Τρούλλος Γεώργιος      : Σύμβουλος

 

 1. Εποπτικό Συμβούλιο:

 1. Βενιός Γεώργιος : Προϊστάμενος
 2. Σεϊμανίδης Παναγιώτης : Αναπληρωτής Προϊστάμενος
 3. Ατσόνιος Γεώργιος (Μπαϊράμης) : Σύμβουλος

 

 1. Αντιπρόσωποι σε οργανώσεις ανώτερου βαθμού:

 1. Δημόπουλος Απόστολος: Τακτικό Μέλος
 2. Σούλης Μιχαήλ: Αναπληρωματικό Μέλος