ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΝΟΙΕΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Η πρόταση για την Ενεργειακή Αυτονομία της Σίφνου που επιλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση

Στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης και της πρόσκλησης για υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την Ενεργειακή Αυτονομία της Σίφνου, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί το σκεπτικό στη

Μάθε περισσότερα »

BIOMAZA

Βιομάζα ονομάζεται η οργανική ύλη που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ζωντανούς οργανισμούς , όπως είναι τα φυτά και τα ζώα, ή από πρόσφατα ζωντανούς

Μάθε περισσότερα »

ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είναι η ενέργεια που προκύπτει από την κινητική ενέργεια των κυμάτων και των ρευμάτων των θαλασσών και των ωκεανών. Η θαλάσσια επιφάνεια απορροφά τεράστιες ποσότητες

Μάθε περισσότερα »

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γεωθερμία είναι η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε

Μάθε περισσότερα »

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Tα φωτοβολταϊκά συστήματα, που ονομάζονται συχνά και ηλιακές κυψέλες, είναι η εφαρμογή του φωτοβολταικού φαινομένου, σύμφωνα με το οποίο ορισμένα υλικά παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα όταν

Μάθε περισσότερα »

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η πράσινη ανάπτυξη είναι η οικονομική ανάπτυξη, που σχεδιάζεται και υλοποιείται θεωρώντας το περιβάλλον σαν πυρήνα κάθε αναπτυξιακού σχεδίου του κράτους. Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα

Μάθε περισσότερα »

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ηλιακή ενέργεια ονομάζουμε τις διάφορες μορφές ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο. Ο ήλιος εκπέμπει τεράστια ποσότητα ενέργειας, φως και θερμότητα οι οποίες απορροφούνται από

Μάθε περισσότερα »

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Οι ανεμογεννήτριες οι οποίες θεωρούνται ότι είναι η εξέλιξη των ανεμόμυλων, είναι αιολικές μηχανές που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και μπορούν

Μάθε περισσότερα »

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είναι η εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας του πνέοντος ανέμου η οποία είναι δυνατόν να μετατραπεί σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια.  Ονομάζεται Αιολική γιατί ο Αίολος

Μάθε περισσότερα »

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πράσινη ενέργεια χαρακτηρίζουμε το είδος της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο αν τις

Μάθε περισσότερα »