ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός μας είναι να καλύψουμε ανάγκες που σήμερα αδυνατούμε, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, ο τουρισμός, οι συγκοινωνίες, η καλύτερη παραγωγή, τυποποίηση & διακίνηση προϊόντων.

Στόχος μας είναι μέσω μίας κοινής προσπάθειας, να δραστηριοποιηθούμε για την κοινωνικά υπεύθυνη εξέλιξη και ανάδειξη της Σίφνου, καθώς και τη μακροχρόνια ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Η “Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου ΣΥΝ.ΠΕ.” είναι Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης.

Ένας Αστικός Συνεταιρισμός συνδυάζει δύο βασικά στοιχεία: Είναι αφενός μία επιχείρηση και αφετέρου έχει κοινωνικά και δημοκρατικά πρότυπα λειτουργίας και σκοπούς που προβλέπονται και από την ελληνική νομοθεσία και από το καταστατικό του.

Επιλέξαμε τη μορφή του Αστικού Συνεταιρισμού γιατί έχει πλεονεκτήματα που δεν έχουν ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός και Εταιρία.
Ένας Αστικός Συνεταιρισμός δεν μπορεί να εξαγοραστεί όπως μια οποιαδήποτε Εταιρία αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αναπτυχθεί όπως μία οποιαδήποτε Εταιρία. Επίσης δεν περιορίζεται από τις νομοθετικές διατάξεις ενός Κοινωνικού Συνεταιρισμού που του επιτρέπεται να διανέμει κέρδη μόνο υπό προϋποθέσεις. Στον Αστικό Συνεταιρισμό τα ίδια τα μέλη αποφασίζουν στη Γενική Συνέλευση το πώς, αν και με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν τα κέρδη τους.

Το Περιορισμένης ευθύνης σημαίνει ότι η οικονομική ευθύνη των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου περιορίζεται στην αξία των μερίδων που κατέχουν.

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΣ