ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πράσινη ενέργεια χαρακτηρίζουμε το είδος της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο αν τις συγκρίνουμε με το πετρέλαιο, τον άνθρακα ή και το φυσικό αέριο.

Η πράσινη ενέργεια θεωρείται ότι είναι απεριόριστη στην φύση ενώ χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής είναι η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική ενέργεια αλλά και αυτή που παράγεται από τα κύματα της θάλασσας.